Wicedyrektor

Maria Kobierecka – nauczyciel dyplomowany
wykształcenie : – wyższe
specjalizacja: –
– pedagogika specjalna- oligofrenopedagogika
– pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
– pedagogika szkolno-korekcyjna
– bibliotekoznawstwo

Anna Ostrysz-  nauczyciel dyplomowany
wykształcenie : wyższe magisterskie
specjalizacja :
-nauczanie zintegrowane