Edukacja wczesnoszkolna

Joanna Abramowska –  edukacja wczesnoszkolna.
Małgorzata Bonisławska- edukacja wczesnoszkolna.  
Dorota Jabłońska-  edukacja wczesnoszkolna.   
Agnieszka Grzegrzółka – edukacja wczesnoszkolna.  
Anna Lipka-  edukacja wczesnoszkolna.  
Żaneta Szufladowicz- – nauczyciel wspomagający, 
Anna Ostrysz-  edukacja wczesnoszkolna.  
Beata Pedrycz-  edukacja wczesnoszkolna, terapeuta.  
Beata Szczęsna –  edukacja wczesnoszkolna
Magdalena Żebracka-  edukacja wczesnoszkona 

  Zespół humanistyczny

Beata Bednarczyk –  język polski, pedagogika specjalna, terapia pedagogiczna. 
Anna Grot –  język polski. 
Bogumiła Majewska- język polski. 
Maria Marciszewska -historia, wos
Małgorzata Kobus-Krzysiek – bibliotekoznawstwo i informacja naukowa; grafika multimedialna.
Monika Stawińska – bibliotekoznawstwo

Zespół matematyczno- przyrodniczy

Agnieszka Fijałkowska – matematyka, informatyka.
Elżbieta Giruć –  matematyka, terapia zajęciowa. 
Monika Gleba –   matematyka.
Anna Kubicka –  przyroda, biologia, 
Ewa Rychalska – informatyka. 
Janusz Iwaszkiewicz – informatyka, nauczanie indywidualne,szachy. 
Katarzyna Lacka - Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego- geografia.
Hanna Grabowska –  matematyka.
Ryszard Karpiuk –  informatyka.
Barbara Pszonka –  chemia,

 Zespól nauczania języków obcych

Celina Wasilewska -język francuski, język angielski. 
Katarzyna Borkowska -Dudman –  język angielski . 
Anna Żdanuk-Nowakowska-  język angielski. 
Aleksandra Witos –  język niemiecki
Otylia Skoczek – język niemiecki,

Zespół wychowania fizycznego

Sylwester Piasecki –  WF, rewalidacja,
Krzysztof Kwas – wychowanie fizyczne. 
Piotr Rębkowski –  wychowanie fizyczne. 
Tomasz Grzybowski –  wychowanie fizyczne. 
Małgorzata Kamińska –  wychowanie fizyczne.

Przedmioty artystyczne

 Grażyna Kilbach – -sztuka,muzyka
Jolanta Kulmińska – zajęcia techniczne.

Zespół nauczania integracyjnego i specjalnego

Małgorzata Burtkiewicz – nauczanie indywidualne.
Maria Kobierecka –  pedagogika specjalna-oligofrenopedagogika, pedagogika szkolna i korekcyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.
Anna Kulpa-Fryt –  psycholog. 
Beata Gut – reedukacja,
Anna Borkowska – logopedia, 
Lidia Sikora – Niwińska – reedukacja, 
Karolina Grzybowska – nauczyciel wspomagający, 

Zespół nauczania religii

Zofia Jakubowska-  religia, 
Joanna Kopańska – religia. 
Cecylia Szczepanik –  religia, 
ks. Mirosław Dobruk –  religia, 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Janusz Iwaszkiewicz – informatyka, nauczanie indywidualne, wychowanie komunikacyjne.