Historia
Rys historyczny Szkoły Podstawowej w Wiązownie.

12 grudnia 1905 r. na terenie Gminy Wiązowna działały dwie szkoły powszechne: w Wiązownie i Brzezinach.
W 1952 r. szkoła mieściła się przy ulicy Kościelnej 1 w budynku zwanym „Zajazd”, gdzie spędził noc Napoleon Bonaparte w podróży do Moskwy. Ówczesny budynek szkolny miał 5 izb lekcyjnych, ogrzewano go węglem.
W kwietniu 1958 roku rozpoczęto budowę nowego gmachu szkoły, mieszczącego się przy tej samej ulicy, lecz nieco dalej. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu rodziców, nowy budynek oddano do użytku w grudniu 1959 roku. Ta baza lokalowa była wystarczająca do 1973 roku, ponieważ zlikwidowano szkołę w Radiówku i obniżono stopniem organizacyjnym zespół szkół w Malcanowie i Pęclinie, co skutkowało znacznym zwiększeniem liczby uczniów w Wiązownie. Nauka obywała się na półtorej zmiany. Tą trudną sytuację poprawiła przeniesienie w roku 1984 uczniów nauczania początkowego do wiązowskiego pałacu. Klasy młodsze uczyły się tam do września 1996 roku, kiedy to na rok przeniesiono je do Gminnego Ośrodka Kultury.
Tymczasem rosła liczba uczniów w szkole przy ulicy Kościelnej 18. Sytuacja zmieniła się po oddaniu do użytku nowego skrzydła budynku. Miało to miejsce w 1998r.
Wtedy to nastąpiło scalenie podzielonej od lat społeczności uczniowskiej. Uczniowie otrzymali nowe, bogato wyposażone sale lekcyjne i halę gimnastyczną.
Szkoła jest obiektem architektonicznymi na miarę XXI wieku, przystosowanym
dla osób niepełnosprawnych. 1 września 1999 roku szkole nadano imię
” Bohaterskich Lotników Polskich”.
Od 1 września 2007 roku Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
im. Bohaterskich Lotników Polskich jest częścią Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
w Wiązownie.

Rys historyczny Szkoły Podstawowej w Wiązownie.

Zgodnie z ustawą o reformie oświaty w Polsce, władze gminy Wiązowna zdecydowały o organizacji gimnazjum.
Z pewnością taka decyzja wynikała między innymi z posiadania pięknego budynku szkolnego. Organizację gimnazjum władze gminy powierzyły dyrektorowi szkoły podstawowej, pani mgr Irenie Krucz. W końcu roku szkolnego 1998/1999, w maju i czerwcu, zakończyła prace organizacyjne. Dzięki temu przyszłe gimnazjum miało pełną obsadę kadrową, która w dniu 15 czerwca 1999r. została zapoznana z organizacją pracy, przydziałem czynności, sal i zajęciami dodatkowymi. Rodzice przyszłych gimnazjalistów, na spotkaniu z dyrekcją i radą pedagogiczną gimnazjum, otrzymali niezbędne informacje o charakterze szkoły, potrzebach uczniów i podręcznikach. Te czynności zaowocowały ładem, porządkiem i spokojem pierwszych dni w szkole.

Z dniem 1 września 1999 roku inaugurowało pierwszy rok szkolny Publiczne Gimnazjum w Wiązownie. Naukę w gimnazjum rozpoczęło 87 uczniów w trzech oddziałach.

W dniu 29 maja 2007 Rada Gminy Wiązowna podjęła Uchwałę nr 62 / X / 07 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno–Gimnazjalnego w Wiązownie.